Blog39

Mim Sanatı Üzerine Genel Bakış

Mim, performansı gerçekleştiren sanatçının konuşmadan sadece vücudunu hareket ettirerek bir hikaye serisini anlattığı, tiyatronun en eski dallarından biridir. Kökeni Antik Yunan dönemine dayanır. İnsanlara ahlaki dersler vermek için günlük yapılan gösteriler şeklinde doğmuştur. Sonraları Atina’da şarap tanrısı Dionysus adına yapılan festivallerde maskeli aktörler mim performansları sergilemeye başladılar. Antik Yunan’ın Romalılar tarafından işgal edilmesi mim sanatının İtalya’ya yayılmasına neden oldu. Mim